Najem okazjonalny, czyli jak tanio zapewnić sobie bezpieczeństwo

Najem nieruchomości często budzi obawy w postaci problematycznych lokatorów, opóźnienień w płatnościach czy wizji zniszczonego mieszkania. Takie sytuacje na rynku nieruchomości zdarzają się rzadko, jednak warto zabezpieczyć się przed ewentualnością wystąpienia takiego przypadku.

Przystępując do wynajmu mieszkania osobom trzecim warto zastanowić się jaką formę umowy zawrzeć. Wyróżniamy dwie formy umów: najem zwykły (umowa cywilno-prawna), której przepisy reguluje Kodeks Cywilny i ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego oraz najem okazjonalny, który ma specjalną konstrukcję chroniącą prawa wynajmującego. 

Najem zwykły

W Polsce najpopularniejszą formą najmu jest umowa cywilno-prawna. Umowa ta zawiera spis praw i obowiązków wynajmującego oraz najemcy i jest podpisywania bez użycia notariusza, a w sytuacjach spornych prawa lokatorów chronią wyżej wymienione Kodeks Cywilny i ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. Właściciel poprzez podpisanie takiej umowy może mieć problem z pobieraniem w terminie opłat z tytułu czynszu najmu, eksmisją problematycznych lokatorów czy ubieganiem się o zapłatę z tytułu zniszczeń lokalu w przypadku jeśli suma depozytu przekracza zniszczenia. Zabezpieczeniem przed tego typu zdarzeniami jest umowa najmu okazjonalnego, którą polecamy każdemu Właścicielowi mieszkania.

Zdjecie 3

Najem okazjonalny

Umowa najmu okazjonalnego ma specjalną konstrukcję, jest zawierana u notariusza i nie stosują się do niej wyżej wymienione przepisy. Największe zalety tego typu umowy to brak konieczności zapewnienia najemcy lokalu socjalnego oraz wyeliminowanie przepisu o okresie ochronnym trwającym od 1 listopada do 31 marca, podczas którego nie można przeprowadzić eksmisji. Nie występuje w tym przypadku specjalnego prawo chroniące kobiety w ciąży czy z dziećmi. 

Proces zawierania umowy najmu wygląda następująco:

- sprecyzowanie warunków umowy najmu oraz zawarcie umowy najmu okazjonalnego w formie   pisemnej,

- wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać po opuszczeniu wynajmowanego lokum,

- oświadczenie właściciela lokalu, o którym mowa w poprzednim punkcie, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkałych,

- pozyskanie oświadczenia najemcy i osób z nim zamieszkałych w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opuszczenia mieszkania zgodnie z umową najmu we wskazanym terminie,

- zgłoszenie przez Właściciela mieszkania faktu zawarcia umowy najmu okazjonalnego w ciągu 14 dni od rozpoczęcia najmu w właściwym urzędzie skarbowym.

W razie jakichkolwiek problemów z Najemcą, Właściciel może wręczyć pisemne wezwanie do opuszczenia lokalu ze wskazaniem terminu na opuszczenie nie dłuższego niż 7 dni od doręczenia. Następnie Właściciel w sądzie składa wniosek o nadanie aktowi notarialnemu w którym najemca poddaje się egzekucji klauzuli wykonalności. Klauzula wykonalności zastępuje wyrok sądu.

Zdjecie 2

Umowa najmu okazjonalnego nie jest zbyt popularna wśród Właścicieli, jednak stanowi kompleksowe zabezpieczenie w które warto zainwestować. Koszt takiej umowy u notariusza to około 300 zł i powinien w całości leżeć po stronie Właściciela. Najemca nie powinien mieć oporów przed umową tego typu, jednak zawsze powinno się dokładnie wytłumaczyć jaki cel ma taka umowa i jakie są jej skutki. Jako lokal w którym Najemca będzie mógł zamieszkać po opuszczeniu wynajmowanego lokum zwykle wskazuje się mieszkanie kogoś z rodziny. 

Jeśli chcieliby Państwo poznać inne metody zabezpieczające przed problemami z Najemcą zachęcamy do kontaktu.

Polecamy zapoznanie się z Naszą ofertą nieruchomości na wynajem oraz ofertą nieruchomości na sprzedaż. Kompleksowo przeprowadzimy każdą transakcję dbając o bezpieczeństwo obu stron.

Zespół Luxury Estates

Polecane oferty